דלג

😇🔥! בהזמנה ב299 ש"ח ומעלה המשלוח חינם

תקנון ותנאי שימוש

כל התקנון מתייחס באופן שווה לכל אחד ומנוסח בלשון זכר אך מדבר לכולם..

-תקנון צ'ארמר

             

: כללי

האתר שלנו משמש כחנות וירטואלית אונליין למכירת בגדים נעלים אקססוריז לכל בני המשפחה מקטן ועד גדול ולכל המגזרים.
. תקנון זה מיישר את החוקים שלנו
: קנייה ותשלום בצ'ארמר  

:אופן התשלום 

האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.
 האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.
על הלקוח לבחור את המוצרים אותם הוא רוצה לרכוש ולוודא כי סימן מידה וצבע נכונים.
אישור ההזמנה- לאחר ביצוע תשלום על ההזמנה, החברה תשלח לכם אישור על הרכישה, רק לאחר קבלת האישור ניתן לדעת בבטחה כי ההזמנה אכן בוצעה.
: ניתן לקבל את האישור בכמה דרכים
. בעת ההזמנה הקלידו את האימייל שלכם ותקבלו אליו
.SMS - נא לציין את מספר הפלאפון המדויק לקבלת sms אישור 

 : אופציות התשלום לביצוע הזמנה

 
פייפאל - לבעלי חשבון פייפאל קיימת אפשרות לתשלום מהיר במיוחד על עסקאות דרך חשבון פייפאל.
סליקת כרטיסי אשראי – כל סוגי כרטיסי האשראי שנמצאים באתרנו.
: במידה ונגמר המלאי 
 החברה מוכרת את מוצריה בהתאם למלאי הקיים לה.
החברה רשאית להודיע ללקוח גם לאחר ביצוע העסקה והתשלום שנגמר המלאי, אם המלאי נגמר או לא יחודש שוב, אנו רשאים לבטל את העסקה ולהביא החזר כספי מלא ללקוח אשר רכש ממוצר החברה אשר אזל במלאי.

: הטבות וקודי קופונים

החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על 
 הביטול ,מדובר על כל ההטבות הקיימות באתר ו/או בדף 
הפייסבוק או באינסטגרם שלנו ו/או או לבטל את "קוד הקופון" אשר לקוחות יקבלו באתר גם בקניות שביצעו וגם כתוכן פרסומי.
 

: מדיניות פרטיות

 : אלו המקרים בהם נעביר את המידע שלך 

אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין
אנו עשויים לחלוק את הנתונים האישיים שלך עם קטגוריות של הצדדים המפורטים להלן למטרות המפורטות לעיל.
 רשויות מס ומכס, רשויות רישום ציבור, רגולטורים ורשויות אחרות;
השותפים העסקיים שלנו, ספקים וקבלני משנה; אלה כוללים קבלנים המספקים לך שירותים בשמם כגון ספק שירותי צד שלישי המציע, כמו גם הספקים האחרים שלנו נחשבים כמעבד מטעמנו, כפי שהורה על ידינו;
אנליזה וספקי מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של השירותים והאתר שלנו (כמעבד הפועל בשמנו ובהוראתנו);
 בנקים, עורכי דין, רואי חשבון ומבטחים;
 ישויות המעורבות בעיבוד תשלומים, בדיקת אשראי ופעולות נגד הונאות, מניעת פשע/גילוי, הערכת סיכונים וניהול ופתרון סכסוכים.
כאשר צדדים שלישיים אלה הם המעבדים את המידע, אנו דורשים מהם לכבד את האבטחה של הנתונים האישיים שלך לטפל בהם בהתאם לחוק.
אנו לא מאפשרים למעבדי צד שלישי שנבחרו בקפידה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרותיהם האישיות, אלא רק לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות ספציפיות ובהתאם להנחיות שלנו. חלק מהצדדים הנזכרים לעיל, לדוגמה, יועצים מקצועיים ורשויות רבים, הם בקרים אשר, כמונו, כפופים לחובות ספציפיות תחת חוק הגנת המידע, ולהם יש הודעות פרטיות משלהם המפרטות כיצד הם מתמודדים עם נתונים אישיים.
אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה
ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה בכל אמצעי(פייסבוק,גוגל אינסטגרם ועוד). לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר
למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.


מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שהקליד וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגרי  המידע  של חברה או מי שהתבקש על ידיה, וכי ייעשה בנתונים אלה שימוש למטרת פרסום,קידום מכירות לצרכי עידוד נאמנות בדיקה סטטיסטית ,סקרים,לבדיקת תלונות הודעות ,על מבצעים עידכונים חדשים
.שימוש באחד מהדברים שצוינו במסמך זה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות
 בנוסף מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה על שימוש או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל תביעה טענה בעיה  על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.
החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים .בפרט
הקונה מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית לתת את פרטיו וכי הלקוח מוסר על דעתו בלבד. הנרשם מאשר באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בפרטים לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו 
 מי שנרשם למועדון הלקוחות ואינו רוצה לקבל עוד הודעות שלחו לנו מייל ונסיר אותכם בהקדם
האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שנמסר בכל דיוור ובמקרה זה החברה
תפעל בהתאם להוראות שנמסרה לה
הרוכש מאשר שבכל השארת פרטים צ'ארמר יוכלו לשלוח לו הודעות בכל דרך שהיא

:  שמירה על סודיות

. החברה אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי
אנו נעשה כמיטב יכולתנו, באמצעים העומדים לרשותנו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. 
אנו נעשה כמיטב יכולתנו, באמצעים העומדים לרשותנו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
  האתר משתמש בתקני האבטחה על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותינו. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
אתר זה מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים להגנה על המידע באתר.
במקרים שאינם בשליטה או קורים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרום ללקוחות או למי מטעמה, אם מידע אבד או מגיע לגורם עוין שיעשה בו שימוש שלא אסור.
אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי הקונים הרשומות באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות והעברת המידע ללקוחה

:סמכות מקומית

בחתימתי אני מבין ונותן את הסכמתי, כי בכל מצב של סכסוך משפטי ו/או תביעה בבית משפט
הסמכות המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז פתח תקווה. בקשר למוצרים ו/או לשירותים שאני רוכש מחברת צ'ארמר אופנה או מאתר זה, הסמכות
הייחודית והבלעדית לדון בתביעה תהא של בית משפט בעיר פתח תקווה בלבד, ולא בשום עיר אחרת . .בישראל

: משלוחים

 אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
לקבלת מידע נוסף על זמני הגעה של דואר שליחים אנא הכנסו לאתר "דואר ישראל."
אנו מתחייבים לזמני הגעת המוצר בין 21-31 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה).
במידה והלקוח לא יגיע לאסוף את המוצר בזמן ו\או לא יענה ידרש בתשלום משלוח נוסף והמתנה נוספת למשלוח(השלוח ישולם על ידי הלקוח).
במידה ואספקת המוצר תתעכב על ידי "דואר ישראל", מסיבות שאינן קשורות בנו,  אז החברה תסיר כל אחריות להגעת המוצא ואספקת המוצר ומסירתו ללקוח אשר הזמין, וללקוח אשר  הזמין לא תהיה כל טענה  "ו/או דרישה ו/או תביעה בגלל האיחור באספקת המוצר בעקבות עיקוב "דואר ישראל
.
לקוח אשר יזמין מוצר לאזור שאינו מאושר ע"י דואר ישראל יחויב במשלוח במידה וההזמנה יצאה  לכתובת שאינה תקינה או לכתובת שהיא לא קיימת. על הלקוח לוודא את הכתובת אשר כתב לנו, במידה והלקוח הקליד כתובת לא נכונה זאת אשמתו בלבד
. צ'ארמר - לא לוקחת אחריות על עיקובים של דואר ישראל או איחורים או אבדות 

: מדניות החזרת מוצרים או החלפת מוצרים


החברה תאפשר לרוכש לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר ו/או להחליף את המוצר שרכש באתר, למעט מוצרי הלבשה תחתונה, בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו, וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –”מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים“). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת/החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן לרוכש הודעה כלשהי, אולם, הודעה על השינוי האמור תפורסם באתר.
המועד האחרון לביטול הרכישה והחזרת המוצר ו/או החלפת מוצר הינו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
אפשרית ממספר סיבות:
המידה או הצבע שקיבלתם אינו הצבע שהזמנתם (קיימת סטייה של עד 20% מהצבע בתמונה).
במקרה וקיימת בעיה במוצר פגום או בלוי תקבלו זיכוי במידה ותעמדו בתנאים הבאים.
החזרת מוצרים תתאפשר רק עם הטיקט המקורי שלו על המוצר(לא להוריד את הטיקט,  ובמידה שלא שומש או עבר כביסה או לוכלך.
במקרה שאינכם מרוצים מהמוצר שאותו קיבלתם מסיבה מסוימת אחרת
- קיימת אפשרות לבטל את העיסקה בהתאם להוראות החוק, ולבצע משלוח אלינו (המשלוח על חשבון הלקוח). וכשנקבל את המוצר נבחין בבעיה שלו ותקבלו זיכוי כספי לקנייה באתר או זיכוי כספי אל כרטיס האשראי במידה והעיסקה עומדת בתנאי ההחזר ע"פ התקנון של צ'ארמר ועל פי החוק.  אין החזר כספי על הלבשה תחתונה ,שמלות,מוצרי הוטקוטור ,בגדי ים , מוצרי עור אמיתי 
מוצר במבצע או מתחת ל 100 שח לא ינתן זיכוי כספי א
החזר כספי 40 שעות מקבלת המוצר - החלפה 14 ימים מקבלת המוצר
כרטיס דיירקט או ויזה נטענת של דואר ישראל או כרטיס חול
הזמנה מעל 999 ש"ח לא ניתן לקבל החזר כספי אלא רק זיכוי באתר לרכישה 
ההזמנה מגיעה מחול ולא מהארץ ומוזמנת במיוחד ללקוח על מנת לספק מחירים נוחים
מוצר במבצע או מתחת ל 100 שח לא ינתן זיכוי כספי אלא רק זיכוי באתר
כרטיס דיירקט או ויזה נטענת של דואר ישראל או כרטיס חול
לא ניתן לזכות כספי רק החלפה באתר צ'ארמר 
תקנון קנייה - צ'ארמר אופנה בע"מ עדכני לשנת 2021

 .שתהיה קנייה מהנה

 
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד

"החברה": CHARMER

                "האתר":   www.CHARMERfashion.co.il 

"המוצרים": כל המוצרים באתרנו
התקנון  המפורט בדף זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין  החברה, לפיכך, הנך מתבקשה לקרוא את התקנון בקפדנות רבה מאוד.

. משלוחים לכל הארץ

. שירות לקוחות מהיר